Kompletta tjänster inom mark- och anläggningsarbete

Mark- och anläggningsarbete

Vi utför små som stora gräv- och anläggningsarbeten, såsom:

 • Anläggning av husgrunder
 • VA-arbeten
 • Kabelschakter
 • Dränering
 • Vägarbeten
 • Trädgårdsarbeten
 • Rivningsarbeten
 • Betongarbeten

Transporter

 • Flis och biprodukter från sågverk och träindustri
 • Sågat virke
 • Grus och bergmaterial

Försäljning grusprodukter

 • Sand
 • Natursingel
 • Makadam
 • Kullersten
 • Väggrus
 • Bergkrossmaterial