Bröderna Rydbergs Åkeri AB är ett transport- & entreprenadföretag

Företaget finns i Broakulla, i Emmaboda kommun i sydöstra Småland. Broakulla ligger mitt i det Småländska Glasriket och i vår närhet återfinns platserna som Vilhelm Moberg beskrev i sina verk, bl.a. Duvemåla hage, Bökevara och Moshultamåla. Med hjälp av engagerade och kompetenta medarbetare kan vi erbjuda kompletta markentreprenad- och transportlösningar åt både privatpersoner och företag.

Biprodukttransporter från sågverk och transporter av sågat virke är några av våra specialiteter. Vi kör även tippbilstransporter, schakttransporter, materialtransporter samt lastväxlare.

Vi har försäljning av grus- och bergkrossmaterial av alla fraktioner.
Med hjälp av band- och hjulgrävmaskiner på mellan 2 och 30 ton kan vi utföra alla typer av entreprenadarbeten. Några exempel på arbeten som vi utför är byggnation av skogsvägar, markberedning, dikesrensning och anläggning av våtmarker och viltvatten.

Vi kan också erbjuda husgrunder, betongarbete, vatten- och avloppsarbeten. Vill du ha hjälp med att iordningställa trädgården? Vi utför sten- och plattsättning samt stödmurar och anlägger grönytor.