Maskiner för grus- och schakttransporter, flisbilsekipage m.m.

Vårt företag förfogar över 6 st flisbilsekipage som dagligen transporterar flis och biprodukter från sågverk till olika massabruk och värmeverk i sydöstra Sverige. Ett skåpekipage transporterar sågat virke till olika hamnar i södra Sverige. Med våra två tippbilar utför vi grus- och schakttransporter samt halkbekämpning vintertid. Med våra entreprenadmaskiner utför vi olika typer av markarbeten. För att kunna hålla en hög servicenivå gentemot våra kunder utför vi i vår verkstad service och reparationsarbeten på vår maskinpark.

Grävmaskiner band

 • EC 20 C Volvo
 • EC 55 C Volvo
 • EC 160 C Volvo
 • EC 280 Volvo

Grävmaskiner hjul

 • EW160 E Volvo
 • Ew160 D Volvo
 • EW180 B Volvo
 • EW200 Volvo
 • EL70 C Volvo

Hjullastare

 • L70 C Volvo
 • L90 Volvo
 • L120 C Volvo

Dumper

 • Volvo 861

Väghyvel

 • Volvo 312

Sorteringsverk

 • Maskin Mekano LV302